הוראת שעה בקשר לביקורות שגר ומה"גים לכלבי מקבוצת 9, פומרנייו ויורקשייר טרייר‎
הנהלת ההתאחדות מודיעה בזאת, כי  עד לקבלת החלטה נוספת בכל הקשור להתאגדותם של בעלי הכלבים מהגזעים השייכים לקבוצה 9 ולוריאנט שפיץ גרמני - פומרניין ויורקשייר  טרייר, כל אדם העומד במכלול התנאים הבאים:
 
1. הינו בעלים של כלב/ה מגזע השייך לקב' 9 FCI, מגזע השפיץ הגרמני - וריאנט הפומרניין, או מגזע יורקשייר טרייר;
2. חבר באחת מעמותות החברות בהתאחדות, או שהיה חבר ביום 1.7.16 ולמרות שחברותו הסתיימה היא לא חודשה.
 
ואשר מבקש לבצע מה"ג ו/או ביקורת שגר ע"מ למלא את דרישות נוהל הגידול של ההתאחדות להמלטה מתועדת, רשאי לבחור בין אחד המסלולים המותרים בתקנון הגידול של ההתאחדות, הן בעבור מה"ג והן בעבור ביקורת שגר:
 
מסלול 1 – בניהול ובביצוע החוג לכלבים זעירים
 
מסלול 2 - בניהול וביצוע ועדת גידול של ההתאחדות. התעריפים שיגבו במסלול זה יהיו זהים לתעריפים הנגבים על ידי החוג לזעירים במסלול 1.
 
החלטה זו תהייה בתוקף עד קבלת החלטה נוספת וקבועה של הנהלת ההתאחדות בנושא.
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לההיל - 2012©
Created by RightClick