טפסים

בעמוד זה ניתן להוריד טפסים רלוונטיים ומידע חשוב ללמגדל ולפעיל הכלבני
כוונתינו לרכז בו גם מידע חשוב מאתרים רלוונטיים.
נשמח לקבל הערות והארות, תוספות ותיקונים.....

חלק א' - למארגני תערוכות:

המדריך המלא לתהליך קבלת אישורים לתערוכת כלבים


טופס בקשה לאישור תערוכה  למזכירת ועדת תערוכות
זהו טופס בגירסת "word", ניתן להורידו למחשב האישי, להדפיס בתוכו את הבקשה (או לכתוב בכתב יד) ולשלוח בדוא"ל למזכירת ועדת תערוכות 


טופס בקשה להיתר השרותים הוטרינרים הממשלתיים לקיום תערוכה או תחרות
זהו טופס בגירסת "WORD", ניתן להורידו למחשב האישי, לשנות את המבנה (למשל להוסיף את סמל המועדון) להזין נתונים נדרשים ולשלוח לווטרינר המחוזי לשם אישור התעורכה - לביצוע חודש לפני התערוכה.

טופס בקשה מהמונה  לצער בעלי חיים (טופס היתר מופע כלבני) הנשלח בפקס למשרד החקלאות
זהו טופס החובה שיש לשלחו לרשויות לאחר אישור התערוכה ע"י הווטרינר המחוזי ועד שבוע לפניה. - מעודכן לשנים 2016-2017

ניתן להוריד כאן את ההיתר הכולל לתערוכות לשנים 2016-2017, מטעם הממונה על חוק צער בעלי חיים

פניה לוטרינר הרשותי - זהו טופס בגירסת "WORD", ניתן להורידו למחשב האישי, לשנות את המבנה (למשל להוסיף את סמל המועדון) להזין נתונים נדרשים ולשלוח לווטרינר רשותי  לשם אישור התעורכה
 
טופס דיווח על תארים שניתנו בתערוכת חוג
 זהו טופס בגירסת "word", ניתן  להורידו למחשב האישי, ולהזין לתוכו את תוצאות התערוכה באופו דיגיטלי או ידני ולשלוח בדוא"ל או בפקס (בהתאמה) למשרדי ההי"ל. 


פוליסת ביטוח הנעשית ע"י הי"ל והמבטחת (בין השאר) את תערוכות המועדונים החברים בה

טופס החזר הוצאות שופט חו"ל

טופס להזמנת שופט מחו"ל

הוראות כלליות לגבי נהלי השתתפות בתערוכות הי"ל

קישור לתקנון תערוכות של הי"ל

קישור לאתר FCI בו ניתן למצא את תקנון תערוכות של FCI
חלק ב' - מידע וטפסים למועדונים

טופס רישום חברים למועדון - ניתן להורדה, למילוי ולמשלוח במייל או בפקס

נוהל  כלב השנה

חלק ג'- מידע כללי למגדלים ולפעילים

הנחיות רשום כלב מחו"ל (יבוא) בספר הגידול הישראלי
יש להעביר אלינו את התעודה המקורית בצרוף תשלום,התשלום מעודכן בכפתור "מחירון" באתר. על התעודה חייב להופיע סמל ה-FCI (הפדרציה הבינלאומית לכלבנות) והמילה EXPORT(יצוא). מ-1 בינואר 2016 לא יתקבלו תעודות מחו"ל שמספר השבב לא מודפס עליהן (לא די בשבב מודבק) וזהה למספר שעל הכלב.


טופס הצהרה על אובדן תעודה- יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל בצירוף תשלום.

טופס בקשה לקבלת תואר מגדל מומלץ לגזע
- יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. מזכירות ההי"ל תעביר את הבקשה לוועדת גידול מדעית לאישור.

טופס בקשה לקבלת תואר מגדל מצטיין לגזע - יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. מזכירות ההי"ל תעביר את הבקשה לוועדת גידול מדעית לאישור.

הוראות יבוא חיות מחמד מטעם הרשויות הוטרינריות (הוראות חדשות שבתוקף החל מ 1 במאי 2010)

טופס בקשה לשם בית גידול - יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. ההי"ל יעביר את הבקשה ל- FCI

טופס בקשה להעברת בעלות - יש להדפיס טופס זה, למלא את כל הפרטים ולהעבירו למשרדי ההי"ל בליווי תעודת יוחסין מקורית של הכלב. העברת הבעלות תתבצע רק לאחר התשלום. ניתן לשלם במשרדי ההי"ל או לבצע תשלום טלפוני לאחר המשלוח

טופס בעלות משותפת - יש להדפיס טופס זה, למלא את פרטי הבעלים השותפים ולהעביר למשרדי הה"יל בדואר/פקס/מייל.

טופס העברת זכות גידול חד-פעמית - יש להדפיס טופס זה, למלא את כל הפרטים ולהעבירו למשרדי ההי"ל בליווי חתימת בעלי הכלבה הממליטה וחתימת בעלי שם בית הגידול. ההעברה הינה חד-פעמית ויש לבצעה לכל המלטה בנפרד. במידה ולא יצוין אחרת, בעל שם בית הגידול יירשם כמגדל

טופס צילום אגן - הווטרינר שמבצע את צילום האגן ימלא את הטופס ויחתום עליו. יש להעביר את הטופס המלא במקביל למשלוח הצילום. הצילום יועבר לוועדת פענוח אגן רק לאחר התשלום. ניתן לשלם במשרדי ההי"ל או לבצע תשלום טלפוני לאחר המשלוח.

הנחיות לביצוע צילום אגן - מסמך זה נכתב על ידי יו"ר ועדת פענוח אגן של ההי"ל ונועד לווטרינר המבצע את הצילום. המסמך מסביר לווטרינר את הדרישות הרפואיות מהצילום.

טופס בקשה מקוון לפטור מאגרת רישוי - בקשה לפטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, עקב היות הכלב "כלב טהור גזע" ניתנת לחברים באחד מהחוגים/מועדונים החברים בהי"ל בלבד.

טופס בקשה לפטור - למילוי ידני - אותו טופס כמו הנ"ל, אבל למילוי ידני. יש למלא טופס זה ולהגישו להי"ל בתוספת של 15 ש"ח. האישור יונפק במשרדי ההי"ל וישלח לבעלי הכלב בדואר.

טופס בקשה ל FCI לקבלת תואר אלוף יופי בינלאומי.
על כל בעל כלב, שכלבו זכאי לתואר למלא טופס זה ולהעבירו להי"ל
הטופס מופיע בגרסת וורד, ניתן להורדה, למילוי ולמשלוח במייל או בפקס)

טופס בקשה להשכרת אולם ההי"ל

המחירים בטופס זה נועדו לחברי עמותות המאוגדות בהי"ל, מי שאינו חבר צריך לשלם כפליים
מחירון ספר הגידול וטופס לחיוב אשראי


להלן המדינות שאיתן יש לישראל הסכם הדדי לחילופי תארים:
אלוף ישראל שיזכה בתואר CAC במדינות אלו יקבל את התואר אלוף יופי מקומי: - דנמרק, רומניה, בולגריה, קרואטיה, סלובניה, צ'כיה, קפריסין, רוסיה, מקדוניה, ליטא, לטביה, אסטוניה, פינלנד, שבדיה


 
כל הזכויות שמורות לההיל - 2012©
Created by RightClick